Pajulintu (Phylloscopus trochilus)

Photo(s) Markku Ruuskanen
(21.6.2018 ja 13.5.2018 Lohjan Saukkola ja 2007 Villa Elfvik)