Omien lintujen määrä

Tilanne 26.5.2020

 
 1. Alli (Clangula hyemalis) - 2019, 2018
 2. Fasaani (Phasianus colchicus)
 3. Haahka (Somateria mollissima)
 4. Haapana (Anas penelope)
 5. Haarapääsky (Hirundo rustica)
 6. Harakka (Pica pica)
 7. Harmaahaikara (Ardea cinerea)
 8. Harmaalokki (Larus argentatus)
 9. Harmaapäätikka (Picus canus).
 10. Harmaasieppo (Muscicapa striata)
 11. Harmaasorsa (Anas strepera)
 12. Hemppo (Linaria cannabina) - 2019
 13. Hernekerttu (Sylvia curruca) - 2018
 14. Hiirihaukka (Buteo buteo) - 2018
 15. Hiiripöllö (Surnia ulula) - 2018
 16. Hippiäinen (Regulus regulus)
 17. Huuhkaja (Bubo bubo) - 2018
 18. Härkälintu (Podiceps grisegena) - 2020
 19. Hömötiainen (Parus montanus)
 20. Isokoskelo (Mergus merganser)
 21. Isokuovi (Numenius arquata)
 22. Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)
 23. Isolepinkäinen (Lanius excubitor) - 2020
 24. Jalohaikara (Egretta alba)
 25. Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
 26. Järripeippo (Fringilla montifringilla) - 2018
 27. Kalalokki (Larus canus)
 28. Kalatiira (Sterna hirundo)
 29. Kanadanhanhi (Branta canadensis)
 30. Kanahaukka (Accipiter gentilis) - 2018
 31. Keltasirkku (Emberiza citrinella)
 32. Keltavästäräkki (Motacilla flava)
 33. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
 34. Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) - 2019
 35. Kiuru (Alauda arvensis) 2020
 36. Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
 37. Korppi (Corvus corax) - 2019
 38. Koskikara (Cinclus cinclus) - 2017
 39. Kottarainen (Sturnus vulgaris)
 40. Kuikka (Gavia arctica)
 41. Kulorastas (Turdus viscivorus) 2020
 42. Kultarinta (Hippolais icterina)
 43. Kuningaskalastaja (Alcedo atthis) - 2019, 2020
 44. Kuovi (Numenius arquata)
 45. Kurki (Grus grus)
 46. Kuusitianen (Parus ater, syn Periparus ater)
 47. Käenpiika (Jynx torquilla)
 48. Käki (Cuculus canorus)
 49. Käpytikka (Dendrocopos major)
 50. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
 51. Lapasorsa (Anas clypeata)
 52. Lapasotka (Aythya marila) - 2019
 53. Lapinsirri (Calidris temminckii) - 2020
 54. Lapintiira (Sterna paradisaea)
 55. Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
 56. Laulurastas (Turdus philomelos) - 2017, 2018
 57. Lehtokerttu (Scolopax rusticola)
 58. Lehtopöllö (Strix aluco) - 2018
 59. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
 60. Liejukana (Gallinula chloropus)
 61. Liro (Tringa glareola)
 62. Luhtahuitti (Porzana porzana)
 63. Luhtakana (Rallus aquaticus)
 64. Mandariinisorsa (Aix galericulata) - 2018
 65. Merihanhi (Anser anser) - 2019
 66. Meriharakka (Haematopus ostralegus) - 2018
 67. Metso (Tetrao urogallus)
 68. Metsähanhi (Anser fabalis) - 2018
 69. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
 70. Metsäviklo (Tringa ochropus) - 2019
 71. Merikotka (Haliaeetus albicilla)
 72. Merimetso (Phalacrocorax carbo)
 73. Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
 74. Mustarastas (Turdus merula)
 75. Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
 76. Naakka (Corvus monedula)
 77. Naurulokki (Larus ridibundus)
 78. Niittykirvinen (Anthus pratensis)
 79. Nokikana (Fulica atra)
 80. Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)
 81. Närhi (Garrulus glandarius) - 2017
 82. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
 83. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) - 2019, 2018
 84. Palokärki (Dryocopus martius)
 85. Peippo (Fringilla coelebs)
 86. Pensaskerttu (Sylvia communis)
 87. Pensastasku (Saxicola rubetra)
 88. Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
 89. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) - 2017
 90. Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) - 2019
 91. Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) - 2020
 92. Pikkutikka (Dendrocopos minor)
 93. Pikkuvarpunen (Passer montanus) - 2017
 94. Pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) - 2020
 95. Pikkutylli (Charadrius dubius)
 96. Pohjantikka (Picoides tridactylus)
 97. Pulmunen (Plectrophenax nivalis) - 2019
 98. Pulu eli kesykyyhky (Columba livia domestica)
 99. Punajalkaviklo (Tringa totanus)
 100. Punakylkirastas (Turdus iliacus)
 101. Punatavi (Anas cyanoptera) - 2017
 102. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
 103. Punarinta (Erithacus rubecula)
 104. Punasotka (Aythya ferina) - 2017
 105. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) - 2018
 106. Puukiipijä (Certhia familiaris)
 107. Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
 108. Pyy (Tetrastes bonasia)
 109. Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)
 110. Rantasipi (Actitis hypoleucos)
 111. Rautiainen (Prunella modularis)
 112. Ristisorsa (Tadorna tadorna)
 113. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
 114. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) - 2019
 115. Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)
 116. Räkättirastas (Turdus pilaris)
 117. Sarvipöllö (Asio otus)
 118. Satakieli (Luscinia luscinia)
 119. Selkälokki (Larus fuscus)
 120. Sepelkyyhky (Columba palumbus)
 121. Silkkiuikku (Podiceps cristatus) - 2019, 2018, 2017
 122. Sinirinta (Luscinia svecica)
 123. Sinisorsa (Sorsa) (Anas platyrhynchos) - 2019
 124. Sinitiainen (Parus caeruleus, syn. Cyanistes caeruleus)
 125. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
 126. Suokukko (Calidris pugnax) - 2020
 127. Sääksi (Pandion haliaetus) - 2020
 128. Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) - 2020
 129. Talitiainen (Parus major)
 130. Tavi (Anas crecca) - 2019
 131. Telkkä (Bucephala clangula)
 132. Tervapääsky (Apus apus)
 133. Tilhi (Bombycilla garrulus)
 134. Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
 135. Tikli (Carduelis carduelis) - 2017
 136. Tukkasotka (Aythya fuligula)
 137. Tukkakoskelo (Mergus serrator)
 138. Tundrahanhi (Anser albifrons) - 2018
 139. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) - 2017
 140. Töyhtötiainen (Parus cristatus, syn. Lophophanes cristatus)
 141. Urpiainen (Carduelis flammea) 2017, 2020
 142. Uivelo (Mergellus albellus) - 2018
 143. Uuttukyyhky (Columba oenas)
 144. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
 145. Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) - 2020
 146. Valkoviklo (Tringa nebularia) - 2020
 147. Varpunen (Passer domesticus)
 148. Varpushaukka (Accipiter nisus) - 2019, 2018
 149. Varis (Corvus corone cornix)
 150. Viherpeippo (Carduelis chloris)
 151. Vihervarpunen (Carduelis spinus)
 152. Viiksitimali (Panurus biarmicus) - 2018
 153. Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
 154. Västäräkki (Motacilla alba)