Omien lintujen määrä

Tilanne 19.5.2018

 
 1. Alli (Clangula hyemalis) 2018
 2. Fasaani (Phasianus colchicus)
 3. Haahka (Somateria mollissima)
 4. Haapana (Anas penelope)
 5. Haarapääsky (Hirundo rustica)
 6. Harmaahaikara (Ardea cinerea)
 7. Harmaalokki (Larus argentatus)
 8. Harmaapäätikka (Picus canus).
 9. Harmaasieppo (Muscicapa striata)
 10. Harmaasorsa (Anas strepera)
 11. Harakka (Pica pica)
 12. Hernekerttu (Sylvia curruca) 2018
 13. Hiirihaukka (Buteo buteo) 2018
 14. Hiiripöllö (Surnia ulula) 2018
 15. Hippiäinen (Regulus regulus)
 16. Hömötiainen (Parus montanus)
 17. Huuhkaja (Bubo bubo) 2018
 18. Isokoskelo (Mergus merganser)
 19. Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
 20. Järripeippo (Fringilla montifringilla) 2018
 21. Kalalokki (Larus canus)
 22. Kalatiira (Sterna hirundo)
 23. Kanadanhanhi (Branta canadensis)
 24. Kanahaukka (Accipiter gentilis) 2018
 25. Keltasirkku (Emberiza citrinella)
 26. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
 27. Kiuru (Alauda arvensis)
 28. Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
 29. Koskikara (Cinclus cinclus) 2017
 30. Kottarainen (Sturnus vulgaris)
 31. Kuikka (Gavia arctica)
 32. Kultarinta (Hippolais icterina)
 33. Kurki (Grus grus)
 34. Kuusitianen (Parus ater, syn Periparus ater)
 35. Kuovi (Numenius arquata)
 36. Käenpiika (Jynx torquilla)
 37. Käpytikka (Dendrocopos major)
 38. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
 39. Lapasorsa (Anas clypeata)
 40. Lapintiira (Sterna paradisaea)
 41. Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
 42. Laulurastas (Turdus philomelos) 2017, 2018
 43. Lehtokerttu (Scolopax rusticola)
 44. Lehtopöllö (Strix aluco) 2018
 45. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
 46. Liejukana (Gallinula chloropus)
 47. Liro (Tringa glareola)
 48. Luhtahuitti (Porzana porzana)
 49. Mandariinisorsa (Aix galericulata) 2018
 50. Meriharakka (Haematopus ostralegus) 2018
 51. Metso (Tetrao urogallus)
 52. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
 53. Merikotka (Haliaeetus albicilla)
 54. Merimetso (Phalacrocorax carbo)
 55. Metsähanhi (Anser fabalis) 2018
 56. Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
 57. Mustarastas (Turdus merula)
 58. Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
 59. Naakka (Corvus monedula)
 60. Naurulokki (Larus ridibundus)
 61. Niittykirvinen (Anthus pratensis)
 62. Nokikana (Fulica atra)
 63. Närhi (Garrulus glandarius) 2017
 64. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
 65. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 2018
 66. Palokärki (Dryocopus martius)
 67. Peippo (Fringilla coelebs)
 68. Pensaskerttu (Sylvia communis)
 69. Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
 70. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 2017
 71. Pikkutikka (Dendrocopos minor)
 72. Pikkuvarpunen (Passer montanus) 2017
 73. Pikkutylli (Charadrius dubius)
 74. Pohjantikka (Picoides tridactylus)
 75. Pulmunen (Plectrophenax nivalis)
 76. Pulu eli kesykyyhky (Columba livia domestica)
 77. Punajalkaviklo (Tringa totanus)
 78. Punakylkirastas (Turdus iliacus)
 79. Punatavi (Anas cyanoptera) 2017
 80. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
 81. Punarinta (Erithacus rubecula)
 82. Punasotka (Aythya ferina) 2017
 83. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 2018
 84. Puukiipijä (Certhia familiaris)
 85. Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
 86. Pyy (Tetrastes bonasia)
 87. Rantasipi (Actitis hypoleucos)
 88. Rautiainen (Prunella modularis)
 89. Ristisorsa (Tadorna tadorna)
 90. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
 91. Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)
 92. Räkättirastas (Turdus pilaris)
 93. Sarvipöllö (Asio otus)
 94. Satakieli (Luscinia luscinia)
 95. Selkälokki (Larus fuscus)
 96. Sepelkyyhky (Columba palumbus)
 97. Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 2018, 2017
 98. Sinisorsa (Sorsa) (Anas platyrhynchos)
 99. Sinitiainen (Parus caeruleus, syn. Cyanistes caeruleus)
 100. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
 101. Talitiainen (Parus major)
 102. Tavi (Anas crecca)
 103. Telkkä (Bucephala clangula)
 104. Tilhi (Bombycilla garrulus)
 105. Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
 106. Tikli (Carduelis carduelis) 2017
 107. Tukkasotka (Aythya fuligula)
 108. Tukkakoskelo (Mergus serrator)
 109. Tundrahanhi (Anser albifrons) 2018
 110. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 2017
 111. Töyhtötiainen (Parus cristatus, syn. Lophophanes cristatus)
 112. Urpiainen (Carduelis flammea) 2017
 113. Uivelo (Mergellus albellus) 2018
 114. Uuttukyyhky (Columba oenas)
 115. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
 116. Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)
 117. Varpunen (Passer domesticus)
 118. Varpushaukka (Accipiter nisus) 2018
 119. Varis (Corvus corone cornix)
 120. Viherpeippo (Carduelis chloris)
 121. Vihervarpunen (Carduelis spinus)
 122. Viiksitimali (Panurus biarmicus) 2018
 123. Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
 124. Västäräkki (Motacilla alba)