Omien lintujen määrä

Tilanne 2.12.2018

 
 1. Alli (Clangula hyemalis) 2018
 2. Fasaani (Phasianus colchicus)
 3. Haahka (Somateria mollissima)
 4. Haapana (Anas penelope)
 5. Haarapääsky (Hirundo rustica)
 6. Harmaahaikara (Ardea cinerea)
 7. Harmaalokki (Larus argentatus)
 8. Harmaapäätikka (Picus canus).
 9. Harmaasieppo (Muscicapa striata)
 10. Harmaasorsa (Anas strepera)
 11. Harakka (Pica pica)
 12. Hernekerttu (Sylvia curruca) 2018
 13. Hiirihaukka (Buteo buteo) 2018
 14. Hiiripöllö (Surnia ulula) 2018
 15. Hippiäinen (Regulus regulus)
 16. Hömötiainen (Parus montanus)
 17. Huuhkaja (Bubo bubo) 2018
 18. Isokoskelo (Mergus merganser)
 19. Jalohaikara (Egretta alba)
 20. Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
 21. Järripeippo (Fringilla montifringilla) 2018
 22. Kalalokki (Larus canus)
 23. Kalatiira (Sterna hirundo)
 24. Kanadanhanhi (Branta canadensis)
 25. Kanahaukka (Accipiter gentilis) 2018
 26. Keltasirkku (Emberiza citrinella)
 27. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
 28. Kiuru (Alauda arvensis)
 29. Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
 30. Koskikara (Cinclus cinclus) 2017
 31. Kottarainen (Sturnus vulgaris)
 32. Kuikka (Gavia arctica)
 33. Kultarinta (Hippolais icterina)
 34. Kurki (Grus grus)
 35. Kuusitianen (Parus ater, syn Periparus ater)
 36. Kuovi (Numenius arquata)
 37. Käenpiika (Jynx torquilla)
 38. Käpytikka (Dendrocopos major)
 39. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
 40. Lapasorsa (Anas clypeata)
 41. Lapintiira (Sterna paradisaea)
 42. Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
 43. Laulurastas (Turdus philomelos) 2017, 2018
 44. Lehtokerttu (Scolopax rusticola)
 45. Lehtopöllö (Strix aluco) 2018
 46. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
 47. Liejukana (Gallinula chloropus)
 48. Liro (Tringa glareola)
 49. Luhtahuitti (Porzana porzana)
 50. Mandariinisorsa (Aix galericulata) 2018
 51. Meriharakka (Haematopus ostralegus) 2018
 52. Metso (Tetrao urogallus)
 53. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
 54. Merikotka (Haliaeetus albicilla)
 55. Merimetso (Phalacrocorax carbo)
 56. Metsähanhi (Anser fabalis) 2018
 57. Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
 58. Mustarastas (Turdus merula)
 59. Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
 60. Naakka (Corvus monedula)
 61. Naurulokki (Larus ridibundus)
 62. Niittykirvinen (Anthus pratensis)
 63. Nokikana (Fulica atra)
 64. Närhi (Garrulus glandarius) 2017
 65. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
 66. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 2018
 67. Palokärki (Dryocopus martius)
 68. Peippo (Fringilla coelebs)
 69. Pensaskerttu (Sylvia communis)
 70. Pensastasku (Saxicola rubetra)
 71. Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
 72. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 2017
 73. Pikkutikka (Dendrocopos minor)
 74. Pikkuvarpunen (Passer montanus) 2017
 75. Pikkutylli (Charadrius dubius)
 76. Pohjantikka (Picoides tridactylus)
 77. Pulmunen (Plectrophenax nivalis)
 78. Pulu eli kesykyyhky (Columba livia domestica)
 79. Punajalkaviklo (Tringa totanus)
 80. Punakylkirastas (Turdus iliacus)
 81. Punatavi (Anas cyanoptera) 2017
 82. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
 83. Punarinta (Erithacus rubecula)
 84. Punasotka (Aythya ferina) 2017
 85. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 2018
 86. Puukiipijä (Certhia familiaris)
 87. Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
 88. Pyy (Tetrastes bonasia)
 89. Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)
 90. Rantasipi (Actitis hypoleucos)
 91. Rautiainen (Prunella modularis)
 92. Ristisorsa (Tadorna tadorna)
 93. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
 94. Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)
 95. Räkättirastas (Turdus pilaris)
 96. Sarvipöllö (Asio otus)
 97. Satakieli (Luscinia luscinia)
 98. Selkälokki (Larus fuscus)
 99. Sepelkyyhky (Columba palumbus)
 100. Silkkiuikku (Podiceps cristatus) 2018, 2017
 101. Sinisorsa (Sorsa) (Anas platyrhynchos)
 102. Sinitiainen (Parus caeruleus, syn. Cyanistes caeruleus)
 103. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
 104. Talitiainen (Parus major)
 105. Tavi (Anas crecca)
 106. Telkkä (Bucephala clangula)
 107. Tervapääsky (Apus apus)
 108. Tilhi (Bombycilla garrulus)
 109. Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
 110. Tikli (Carduelis carduelis) 2017
 111. Tukkasotka (Aythya fuligula)
 112. Tukkakoskelo (Mergus serrator)
 113. Tundrahanhi (Anser albifrons) 2018
 114. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) 2017
 115. Töyhtötiainen (Parus cristatus, syn. Lophophanes cristatus)
 116. Urpiainen (Carduelis flammea) 2017
 117. Uivelo (Mergellus albellus) 2018
 118. Uuttukyyhky (Columba oenas)
 119. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
 120. Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)
 121. Varpunen (Passer domesticus)
 122. Varpushaukka (Accipiter nisus) 2018
 123. Varis (Corvus corone cornix)
 124. Viherpeippo (Carduelis chloris)
 125. Vihervarpunen (Carduelis spinus)
 126. Viiksitimali (Panurus biarmicus) 2018
 127. Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
 128. Västäräkki (Motacilla alba)