Omien lintujen määrä

Tilanne 3.9.2019

 
 1. Alli (Clangula hyemalis) - 2019, 2018
 2. Fasaani (Phasianus colchicus)
 3. Haahka (Somateria mollissima)
 4. Haapana (Anas penelope)
 5. Haarapääsky (Hirundo rustica)
 6. Harmaahaikara (Ardea cinerea)
 7. Harmaalokki (Larus argentatus)
 8. Harmaapäätikka (Picus canus).
 9. Harmaasieppo (Muscicapa striata)
 10. Harmaasorsa (Anas strepera)
 11. Harakka (Pica pica)
 12. Hemppo (Linaria cannabina) - 2019
 13. Hernekerttu (Sylvia curruca) - 2018
 14. Hiirihaukka (Buteo buteo) - 2018
 15. Hiiripöllö (Surnia ulula) - 2018
 16. Hippiäinen (Regulus regulus)
 17. Hömötiainen (Parus montanus)
 18. Huuhkaja (Bubo bubo) - 2018
 19. Isokoskelo (Mergus merganser)
 20. Jalohaikara (Egretta alba)
 21. Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)
 22. Järripeippo (Fringilla montifringilla) - 2018
 23. Kalalokki (Larus canus)
 24. Kalatiira (Sterna hirundo)
 25. Kanadanhanhi (Branta canadensis)
 26. Kanahaukka (Accipiter gentilis) - 2018
 27. Keltasirkku (Emberiza citrinella)
 28. Keltavästäräkki (Motacilla flava)
 29. Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
 30. Kiuru (Alauda arvensis)
 31. Kivitasku (Oenanthe oenanthe)
 32. Korppi (Corvus corax) - 2019
 33. Koskikara (Cinclus cinclus) - 2017
 34. Kottarainen (Sturnus vulgaris)
 35. Kuikka (Gavia arctica)
 36. Kultarinta (Hippolais icterina)
 37. Kuningaskalastaja (Alcedo atthis) - 2019
 38. Kurki (Grus grus)
 39. Kuusitianen (Parus ater, syn Periparus ater)
 40. Kuovi (Numenius arquata)
 41. Käenpiika (Jynx torquilla)
 42. Käki (Cuculus canorus)
 43. Käpytikka (Dendrocopos major)
 44. Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
 45. Lapasorsa (Anas clypeata)
 46. Lapintiira (Sterna paradisaea)
 47. Laulujoutsen (Cygnus cygnus)
 48. Laulurastas (Turdus philomelos) - 2017, 2018
 49. Lehtokerttu (Scolopax rusticola)
 50. Lehtopöllö (Strix aluco) - 2018
 51. Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
 52. Liejukana (Gallinula chloropus)
 53. Liro (Tringa glareola)
 54. Luhtahuitti (Porzana porzana)
 55. Luhtakana (Rallus aquaticus)
 56. Mandariinisorsa (Aix galericulata) - 2018
 57. Merihanhi (Anser anser) - 2019
 58. Meriharakka (Haematopus ostralegus) - 2018
 59. Metso (Tetrao urogallus)
 60. Metsähanhi (Anser fabalis) - 2018
 61. Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
 62. Metsäviklo (Tringa ochropus) - 2019
 63. Merikotka (Haliaeetus albicilla)
 64. Merimetso (Phalacrocorax carbo)
 65. Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
 66. Mustarastas (Turdus merula)
 67. Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)
 68. Naakka (Corvus monedula)
 69. Naurulokki (Larus ridibundus)
 70. Niittykirvinen (Anthus pratensis)
 71. Nokikana (Fulica atra)
 72. Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)
 73. Närhi (Garrulus glandarius) - 2017
 74. Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
 75. Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) - 2019, 2018
 76. Palokärki (Dryocopus martius)
 77. Peippo (Fringilla coelebs)
 78. Pensaskerttu (Sylvia communis)
 79. Pensastasku (Saxicola rubetra)
 80. Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
 81. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) - 2017
 82. Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) - 2019
 83. Pikkutikka (Dendrocopos minor)
 84. Pikkuvarpunen (Passer montanus) - 2017
 85. Pikkutylli (Charadrius dubius)
 86. Pohjantikka (Picoides tridactylus)
 87. Pulmunen (Plectrophenax nivalis) - 2019
 88. Pulu eli kesykyyhky (Columba livia domestica)
 89. Punajalkaviklo (Tringa totanus)
 90. Punakylkirastas (Turdus iliacus)
 91. Punatavi (Anas cyanoptera) - 2017
 92. Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
 93. Punarinta (Erithacus rubecula)
 94. Punasotka (Aythya ferina) - 2017
 95. Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) - 2018
 96. Puukiipijä (Certhia familiaris)
 97. Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
 98. Pyy (Tetrastes bonasia)
 99. Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)
 100. Rantasipi (Actitis hypoleucos)
 101. Rautiainen (Prunella modularis)
 102. Ristisorsa (Tadorna tadorna)
 103. Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
 104. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) - 2019
 105. Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)
 106. Räkättirastas (Turdus pilaris)
 107. Sarvipöllö (Asio otus)
 108. Satakieli (Luscinia luscinia)
 109. Selkälokki (Larus fuscus)
 110. Sepelkyyhky (Columba palumbus)
 111. Silkkiuikku (Podiceps cristatus) - 2019, 2018, 2017
 112. Sinirinta (Luscinia svecica)
 113. Sinisorsa (Sorsa) (Anas platyrhynchos) - 2019
 114. Sinitiainen (Parus caeruleus, syn. Cyanistes caeruleus)
 115. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
 116. Talitiainen (Parus major)
 117. Tavi (Anas crecca) - 2019
 118. Telkkä (Bucephala clangula)
 119. Tervapääsky (Apus apus)
 120. Tilhi (Bombycilla garrulus)
 121. Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
 122. Tikli (Carduelis carduelis) - 2017
 123. Tukkasotka (Aythya fuligula)
 124. Tukkakoskelo (Mergus serrator)
 125. Tundrahanhi (Anser albifrons) - 2018
 126. Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) - 2017
 127. Töyhtötiainen (Parus cristatus, syn. Lophophanes cristatus)
 128. Urpiainen (Carduelis flammea) 2017
 129. Uivelo (Mergellus albellus) - 2018
 130. Uuttukyyhky (Columba oenas)
 131. Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
 132. Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)
 133. Varpunen (Passer domesticus)
 134. Varpushaukka (Accipiter nisus) - 2019, 2018
 135. Varis (Corvus corone cornix)
 136. Viherpeippo (Carduelis chloris)
 137. Vihervarpunen (Carduelis spinus)
 138. Viiksitimali (Panurus biarmicus) - 2018
 139. Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
 140. Västäräkki (Motacilla alba)